produkteve

Ndarës i fuqisë RF

 • Ndarës i fuqisë me zgavër të ulët PIM RFTYT

  Ndarës i fuqisë me zgavër të ulët PIM RFTYT

  Ndarësi i fuqisë me intermodulim të ulët të kavitetit është një pajisje elektronike e përdorur zakonisht në sistemet e komunikimit me valë, e përdorur për të ndarë sinjalin e hyrjes në dalje të shumta.Ka karakteristikat e shtrembërimit të ulët të intermodulimit dhe shpërndarjes së lartë të fuqisë, dhe përdoret gjerësisht në sistemet e komunikimit me valë me mikrovalë dhe milimetër.

  Ndarësi i fuqisë së zgavrës me intermodulim të ulët përbëhet nga një strukturë zgavër dhe përbërës bashkues, dhe parimi i tij i punës bazohet në përhapjen e fushave elektromagnetike brenda zgavrës.Kur sinjali i hyrjes hyn në zgavër, ai caktohet në porte të ndryshme dalëse dhe dizajni i komponentëve të bashkimit mund të shtypë në mënyrë efektive gjenerimin e shtrembërimit të intermodulimit.Shtrembërimi i ndërmodulimit të ndarësve të fuqisë me zgavër me intermodulim të ulët vjen kryesisht nga prania e komponentëve jolinearë, kështu që zgjedhja dhe optimizimi i komponentëve duhet të merren parasysh në projektim.

 • Ndarësi i fuqisë RFTYT Një pikë dy, një pikë tre, një pikë katër

  Ndarësi i fuqisë RFTYT Një pikë dy, një pikë tre, një pikë katër

  Një ndarës i energjisë është një pajisje për menaxhimin e energjisë që përdoret për të shpërndarë energjinë elektrike në pajisje të ndryshme elektrike.Mund të monitorojë, kontrollojë dhe shpërndajë në mënyrë efektive energjinë për të siguruar funksionimin normal të pajisjeve të ndryshme elektrike dhe përdorimin racional të energjisë elektrike.Një ndarës i energjisë zakonisht përbëhet nga pajisje elektronike të energjisë, sensorë dhe sisteme kontrolli.

  Funksioni kryesor i një ndarësi të energjisë është të arrijë shpërndarjen dhe menaxhimin e energjisë elektrike.Nëpërmjet një ndarësi të energjisë, energjia elektrike mund të shpërndahet me saktësi në pajisje të ndryshme elektrike për të përmbushur nevojat për energji elektrike të secilës pajisje.Ndarësi i energjisë mund të rregullojë në mënyrë dinamike furnizimin me energji bazuar në kërkesën e energjisë dhe përparësinë e secilës pajisje, të sigurojë funksionimin normal të pajisjeve të rëndësishme dhe të ndajë energjinë elektrike në mënyrë të arsyeshme për të përmirësuar efikasitetin e përdorimit të energjisë elektrike.