produkteve

Diplekser RF

  • Diplekseri i kombinuar ose qark i hapur RFTYT me zgavër

    Diplekseri i kombinuar ose qark i hapur RFTYT me zgavër

    Një duplekser me zgavër është një lloj i veçantë i dyfishtë që përdoret në sistemet e komunikimit me valë për të ndarë sinjalet e transmetuara dhe të marra në fushën e frekuencës.Duplekseri i zgavrës përbëhet nga një palë kavitete rezonante, secila përgjegjëse në mënyrë specifike për komunikimin në një drejtim.

    Parimi i punës së një duplekseri të zgavrës bazohet në selektivitetin e frekuencës, i cili përdor një zgavër specifike rezonante për të transmetuar në mënyrë selektive sinjale brenda intervalit të frekuencës.Në mënyrë të veçantë, kur një sinjal dërgohet në një duplekser të zgavrës, ai transmetohet në një zgavër rezonante specifike dhe përforcohet dhe transmetohet në frekuencën rezonante të asaj zgavër.Në të njëjtën kohë, sinjali i marrë mbetet në një zgavër tjetër rezonante dhe nuk do të transmetohet ose ndërhyhet.